Tilausehdot

Tilausehdot

1 Yleistä

Verkkokauppa on Rela-hierojat Oy:n markkinapaikka, jossa tuotteita myy Rela-hierojat Oy (y-
tunnus 2439106-9). Rela-hierojat Oy on osa Terveystalo Oyj -konsernia.

Rela Hierojat Oy:n yhteystiedot:
Kuortaneenkatu 7 00520 HELSINKI
rela.hierojat@relagroup.fi
Ajanvaraus: 0600 13811 (0,39 eur/min+pvm).
Varattujen aikojen muutokset: 0400 635333

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot on annettu Rela-Hierojat Oy:n
tietosuojaselosteessa, joka löytyy verkkokaupasta Tietosuojaseloste -kohdan alta ja verkko-
osoitteesta https://www.relahierojat.fi/epages/relahierojat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20121102-11092-160975-1/Categories/PrivacyPolicy

Myydyn tuotteen perusteella suoritettavan palvelun voi suorittaa Rela-hierojien toimipaikassa
Rela-hierojat Oy:n työsuhteessa tai vuokratyöntekijänä taikka itsenäisenä ammatinharjoittajana
taikka muussa vastaavassa suhteessa toimiva terveydenhuollon ammattihenkilö.
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Rela-hierojat Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä
sopimussuhteessa. Asiakas sitoutuu tilauksen yhteydessä noudattamaan näitä sopimus- ja
toimitusehtoja.

Rela-hierojat Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Tilauksiin sovelletaan
tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Rela-hierojat Oy:n verkkokaupassa
osoitteessa https://relahierojat.ajaskauppa.fi/. Pakottavan lainsäädännön muutoksista
mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet astuvat voimaan ko. lainsäädännön voimaantulosta
alkaen.

2 Asiakas

Rela-hierojat Oy myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille (joista jäljempänä
käytetään nimitystä ”Asiakas”). Rela-hierojat Oy myy tuotteita ja palveluita myös alle 18-vuotiaille
huoltajan tai muun edunvalvojan suostumuksella.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin
kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne
rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä, mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään oikeat ja täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät
vähintään nimen, osoitteen sekä sähköpostiosoitteen.

Sitova sopimus astuu voimaan tilauksen, kun Rela-hierojat Oy toimittaa Asiakkaan tilauksen
mukaisen tilausvahvistuksen.

3 Tuotteet ja hinnasto

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.relahierojat.ajaskauppa.fi
ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta
sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamistatilauksen yhteydessä. Hinta sisältää toimituskulut sekä kulloinkin voimassa olevan
arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron.

Tuotteen hinnan muuttuessa tilauksen ja tuotteen toimituksen välisenä aikana, Asiakkaalla on
oikeus saada tilatut tuotteet tilaushetkellä voimassaolevalla hinnalla. Jos Asiakas tekee
tilaukseensa muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetkellä voimassaolevan hinnan
mukaisesti.

Edellä mainitusta huolimatta, jos tuotteen hinta on merkitty virheellisesti, Rela Hierojat Oy
pidättää oikeuden olla myymättä tuotetta virheelliseen hintaan, mikäli on syytä olettaa Asiakkaan
ymmärtäneen virheen olemassaolo tilaushetkellä.

Rela-hierojat Oy pidättää oikeuden hintojen ja postikulujen muuttamiseen yksipuolisella
päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta.

Tilausvahvistuksen ja tuotteen toimittaminen edellyttää, että Asiakas on ilmoittanut
sähköpostiosoitteensa virheettömästi tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa siitä, että se on
ilmoittanut yhteystietonsa oikein.

Tuotteiden palvelusisältö sekä hinnat on esitetty kunkin tuotteen esittelyn yhteydessä. Lahjakortit
ovat lähtökohtaisesti voimassa 6 kk ostohetkestä. Rela-hierojat Oy:llä ei ole velvollisuutta
hyväksyä lahjakorttia maksuvälineenä sen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Asiakkaan varatessa lahjakortin mukaisen hieronnan tai muun palvelun, varaukseen sekä
palveluun sovelletaan Rela-Hierojat Oy:n varaus- ja peruutusehtoja, jotka löytyvät Rela-Hierojat
Oy:n verkkosivuilta www.relahierojat.fi Varaus- ja peruutusehdot kohdan alta ja osoitteesta
https://www.relahierojat.fi/Varausehdot.

4 Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä verkkokaupassa. Verkkokaupassa voidaan maksaa
Suomessa toimivien yleisimpien pankkien verkkopankissa sekä yleisimmillä Suomessa käytössä
olevilla luottokorteilla.

Yksityisasiakkaat voivat maksaa tilauksensa Verkkokaupassa valittavissa olevilla maksutavoilla.

Yritysasiakkaat voivat lisäksi pyytää laskutusoikeutta laittamalla lahjakorttitilauksen osoitteeseen
rela.hierojat@relagroup.fi.

5 Toimitus ja toimitusaika

Verkkokaupassa lahjakortti lähetetään sähköpostiin noin viiden minuutin sisällä. Mikäli toimitus viivästyy, kannattaa tarkistaa sähköpostin roskapostikansio. Mikäli lahjakortti ei edelleenkään ole tullut perille, ota yhteyttä osoitteeseen rela.hierojat@relagroup.fi

6 Tuotteen vaihto- ja palautusoikeus sekä virheellisestä tuotteesta ilmoittaminen

Kaikilla lahjakorteilla on 14 vuorokauden palautus- tai vaihto-oikeus. Palautus- ja vaihto-oikeus
edellyttää, ettei lahjakorttia ole käytetty.

Palautus- ja vaihto-oikeus koskee kaikkia Rela-hierojat Oy:n verkkokaupassa myytäviä tuotteita.
Asiakkaan tulee esittää tilausvahvistus, kuitti tai muu todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta
palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tuotteesta.

Palautusta ja kaupan peruuttamista varten tulee toimittaa tiedot peruutuksen syystä ja sekä
asiakkaan yhteystiedot osoitteeseen rela.hierojat@relagroup.fi

Rela-hierojat Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusvelvoitettaan tai vastaa siitä aiheutuvasta
vahingosta, jos sopimuksen täyttämättä jääminen tai vahinko aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden
muutosta, joka on Rela-hierojat Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Rela-hierojat
Oy ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä, ja joka estää Rela-hierojat
Oy:tä täyttämästä sopimusvelvoitettaan. Rela-hierojat Oy ilmoittaa Asiakkaalle sitä kohdanneesta
ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

7 Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Asiakkaalla on oikeus olla tähän sopimukseen liittyvissä erimielisyksissä yhteydessä Kilpailu- ja
kuluttajaviraston yhteydessä toimivaan Kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
ohjeistusta erimielisyyksien ratkaisemiseen löytyy osoitteesta
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ohjeistus valituksen tekemiseksi
kuluttajariitalautakunnalle löytyy kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta osoitteesta
https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/ostajalle_1.html.

Asiakas voi myös nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Rela-
hierojat Oy:a vastaan joko Rela-hierojat Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa
sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaan asuinpaikka sijaitsee.
Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Rela-hierojat Oy:n
kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien
ratkaisemiseen. Rela-hierojat ei siten korvaa asian selvittelystä mahdollisesti aiheutuneista
asiamieskuluja.